toestemmings-verklaring

zodat je weet waar je aan toe bent.

versie: 18 september 2019

Heb je vragen over deze toestemmingsverklaring of andere vragen over de verwerking van je gegevens? Neem dan contact op via info@spoedkracht.nl

Ik geef toestemming aan Spoedkracht om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door Spoedkracht worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere instanties of instellingen of gegevens over mij die door Spoedkracht worden verstrekt aan anderen, zoals vermeld in de Privacyverklaring (www.spoedkracht.nl/privacy-policy) welke mij genoegzaam duidelijk is.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Indien Spoedkracht voornemens is om nieuwe gegevensverwerkingen uit te voeren, informeert Spoedkracht mij hieromtrent;
  • Spoedkracht informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Spoedkracht mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen;
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Spoedkracht deze niet registreren dan wel verwijderen;
  • Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Spoedkracht legt uit wat de gevolgen voor mijn werkzaamheden zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef;
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor werkzaamheden. Spoedkracht zal mij hier van geval tot geval over informeren;
  • Deze toestemming is zeven jaar geldig.

Ik verklaar hierbij dat mijn toestemming uitdrukkelijk en vrijelijk is gegeven. Spoedkracht heeft mij nergens toe gedwongen.